Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΧΩ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΙΣ:
ΖΩ ΣΤΗΝ
Ελλάδα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛHΡΗ ΚΑΙ EΓΚΥΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΓEΝΝΗΣΗΣ ΣΑΣ

ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ EΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣIΑ.

YΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΜΑ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ COOKIES ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.
ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ COOKIES.

amstel-logo

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

1. Γενικές πληροφορίες και υπεύθυνος φορέας
Η «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα (στο εξής η «Εταιρεία»), αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών προκειμένου να προσφέρει νέες υπηρεσίες ή να βελτιώσει τις ήδη παρεχόμενες μέσω του ιστοτόπου υπηρεσίες, να απαντήσει σε τυχόν αιτήματα ή ερωτήσεις των χρηστών και να αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες ή προσεχείς δραστηριότητες.

2. Γενικοί όροι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν ατομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα του ονόματος, της ηλικίας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ. του χρήστη της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας και πάντα κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και πρότερης ρητής συγκατάθεσης εκ μέρους των υποκειμένων τους.

3.Πρόσβαση, διόρθωση και κατάργηση
Ο χρήστης έχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων από τα αρχεία του υπεύθυνου φορέα ή τυχόν συνδεδεμένων με αυτόν τρίτων μερών. Τυχόν σχετικά αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@amstel.gr.

4. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο κοινοποιήθηκαν, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Περιορισμοί διαβίβασης
Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτους. Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου ή σε τρίτους παρόχους ή συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό της και μόνο κατόπιν της προηγούμενης συναίνεσης των χρηστών και για ρητά προσδιορισμένο σκοπό. Χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών, καμία διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων δεν επιτρέπεται και δεν πραγματοποιείται.

6. Ασφάλεια δεδομένων
Η Εταιρεία διαβεβαιώνει τους χρήστες ότι τα προσωπικά τους δεδομένα προστατεύονται επαρκώς και με όλα τα απαραίτητα μέσα για την καθ’ όλα νόμιμη επεξεργασία τους. Τα μέτρα αυτά βελτιώνονται συνεχώς για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη προστασία του χρήστη και των δεδομένων του.